Sök:
Frösådd av flitiga lisa pelargon och pense (sådd dec-feb)
Vi vill poängtera vikten av att inte sätta igång sådderna för tidigt.Vi själva har vid flera...
Torvbriketter,utmärka för sådd och rotning 50 st
Vi använder torvbriketterna för både sådd av lite exklusivare frön,eller de som tar lite tid på sig.