Sävar Fröplant är ett företag som jobbar hantverksmässigt med levande plantor och frön.
Vi satsar på kvalitetsprodukter och vill att du som kund ska känna dig nöjd.

Vi arbetar med erkända frögrossister runt hela världen och handpackar våra frön.
Våra fröers grobarhet testas varje år.

Lyckas inte vi, så lyckas inte ni :-)

Logotyp

Välkommen till Sävar Fröplant!

Vi håller till med våra fröer på Haga där vi ibland har öppet för besök.

Vi har också ett torp på Öland där vi befinner oss bitvis under sommarhalvåret.