Sävar Fröplant är ett företag som jobbar hantverksmässigt med levande plantor och frön.
Vi satsar på kvalitetsprodukter och vill att du som kund ska känna dig nöjd.

Vi arbetar med erkända frögrossister runt hela världen och handpackar våra frön.
Våra fröers grobarhet testas varje år.

Lyckas inte vi, så lyckas inte ni :-)